INDIGNAT ÉS POC!

Un altre quadre que sen va cap a Ricard Vinyes