Rajola Stop Bales de Goma

Tal com van les lleis ultimament, el pesimisme ens atrapa, qualsevol iniciativa per part d'uns es avolida o ignorada pels que governen.
Tot i aixó, no ens hem de rendir en continuar denunciant el que ens afecta i ha de canviar.


Stencil en rajola de la Silvia amb l'ull tapat.